Лични терапевтични  сесии при Теодорос Ригас през Октомври

В края на октомври предстои Модул 9 от обучението по Антропософска терапия чрез пеене. В периода на пребиваване на Теодорос Ригас в България, ще има възможност за записване за лични терапевтични сесии. Цената за личната консултация е 60лв. Графикът за приемни часове предстои да бъде обявен.

Теодорос Ригас е водещият преподавател в обучението по Антропософска терапия чрез пеене по метода на Валборг Вербег. Ригас е магистър по изкуствата на Хамбургския университет, завършва История и Немска филология. След години професионален опит и обучение, от 2007 год. е терапевт в областта на антропософската музикална терапия и терапията чрез пеене. Работил е 10 години в болницата „Асклепий” в Хамбург, в отделение за интегративна медицина, където натрупва богат опит в терапевтичната дейност. Провежда индивидуални терапевтични сесии. Води лекции в обучителни семинари за бъдещи антропософски терапевти. Пее и обучава професионално певци. Теодорос е човек с дългогодишен опит в  терапевтичната работата, активен концертен изпълнител, преподавател, вокален педагог и Вдъхновител.

За връзка: 0878 90 93 12 – Красимира Калчева