ПРОГРАМА: Курс по изследване на Духовната наука с Инеса Бурдих

Курсът „Изследвания в Духовната наука“ се състои от седем теми, всяка от които включва беседа и практически семинари. Курсът обикновено се провежда в рамките на седем уикенда – лично или онлайн.

Моля, обърнете внимание: Всички разговори и семинари се основават на нашите преки свръхсетивни наблюдения на много хора в продължение на години. Сесиите са както следва.

РАБОТЕН ЕЗИК НА КУРСА Е АНГЛИЙСКИ.

ТЕМА 1 (27-28.01.2023)

Беседа 1Медитацията като път за духовно развитие и като метод за изследване на духовната наука

Медитацията става все по-популярна тема напоследък, но се описва и прилага по много различни начини. И така, какво е това? В този разговор ще изследваме медитацията като начин да подхранваме и тренираме душата си по подобен начин, по който храната и физическите упражнения са ежедневна необходимост за нас.

Освен това ще научите, че медитацията може да се използва и като инструмент за духовно изследване в широк спектър от области.

Фокусирането върху вътрешен основен въпрос е първи аспект в духовното изследване и създаването на ясно вътрешно пространство без съдържание е решаващо изискване за него. Постигането на тези аспекти дава на висшите светове възможността да предоставят ясни прозрения относно темата на изследването.

Практически семинар 1Как да контролирате мислите си

В семинара ще открием и приложим практически упражнения, за да задълбочим темата на разговора. Това ще бъде пространство за изследване на стойността и практиката на медитацията като обучение и като изследователски процес. Обхванатите теми включват следното.

Преживяване и изследване на неуловими мисли;

Упражняване на концентрация на мислите;

Изследване на чувствата на стабилност и увереност.

ТЕМА 2 (24-25.03.2023)

Беседа 2 Етерното царство (жизнените сили) в човешките същества и в природата

В тази лекция, посветена главно на Етерното царство, ще разгледаме функциите на нашето „жизнено тяло“ (наричано още нашето етерно тяло) и как то се влияе от ежедневните ни дейности.

Как изглежда етерното тяло в човека и в природата от свръхсетивна (нефизическа) гледна точка?

Как се променя нашето етерно тяло с възрастта или след специфични лечения или заболявания?

Кои са четирите различни вида етер?

Как можем да ги преживеем в живота си?

Как можем да развием нашето етерно тяло?

Как се появяват зависимостите от духовна гледна точка?

Практически семинар 2 Как мога да придобия самоконтрол?

Този семинар, който включва и практически упражнения, има за цел да задълбочи темите на разговора.

Как да се обуча да контролирам действията и волята си?

Как да разкрия и изследвам вътрешния стремеж да стана по-активен?

Как да осъзная по-добре собственото си етерно тяло?

Как мога да внеса принципа на ритъма в живота си и защо е толкова важен?

Как да започна нова учебна програма за самообучение и да разпределя определено време за ежедневна медитация?

ТЕМА 3  (2-3.06.2023)

Беседа 3Астралното царство (емоционални сили) в човешките същества и в природата

В тези дни на материализъм и интелектуализъм на чувствата ни често се придава малко значение. И все пак все повече се признава, че те играят значителна роля за нашето благосъстояние и, което е много важно, нашето телесно здраве.

Тази беседа е посветена главно на областта на нашите чувства и емоции (наричана още астрално тяло) и темите, които ще бъдат разгледани, включват следното.

Как изглежда астралното тяло на човека от свръхсетивна гледна точка? Как се променя с възрастта или болестта, вашата професия и т.н.?

Как астралното тяло може да бъде повлияно от нашите биографични ситуации, обичайни ежедневни дейности и негативни духовни влияния, дори и да не се възприемат директно?

Как да се обуча да контролирам чувствата си? Как да осъзная по-добре собственото си астрално тяло?

Как мога да успокоя душата си и да поддържам тази тишина и спокойствие?

Практически семинар 3Как да овладея чувствата си и да науча ключовата роля на “тишината” в този процес?

В този семинар ще научим практически упражнения за задълбочаване на съдържанието на беседата.

Къде се „намират“ чувствата ми?

Как мога да се обуча да контролирам чувствата си?

Изживяване и изследване на чувства на повишено ликуване и дълбока тъга.

Изследване на усещането за вътрешна тишина.

Защо Рудолф Щайнер смята, че пълното спокойствие в душата е първото ниво на висше посвещение?

ТЕМА 4 (13-14.10.2023)

Беседа 4Измерения на чувството за себе си (Аз-проявление) и връзката му със свръхчувствителността.

В нашето индивидуално духовно пътуване ние си задаваме отново и отново основния въпрос: „Кой съм аз?“ Мистерията на Аз-а е най-голямата енигма на нашето съществуване. То се въплъщава в долните ни тела и се проявява там. В тази беседа ще обсъдим проблемите на проявлението на „Аз”, т.е. „чувството за себе си”, наричано още нашето Аз-тяло или Аз-носител.

Укрепването на Аз-проявлението се счита за силно лекарство срещу много психични разстройства и други заболявания и е в основата на всяка духовна работа. Аспектите на укрепването на нашето „Аз“ и корелациите между силното Аз-проявление и нашето здраве и болести ще бъдат изследвани на примера на свръхчувствителността. Днес свръхчувствителността е все по-често срещано явление. Хората със свръхчувствителност имат различна свръхчувствителна конституция и като част от тази лекция ще изследваме генезиса на свръхчувствителността и начините за повишаване на личната устойчивост за преодоляването й.

Практически семинар 4Как мога да осъзная силата на собственото си Аз-проявление?

В семинара ще научим практически упражнения за задълбочаване на темите на разговора.

Дали съм „господарят на къщата си“?

Как мога да укрепя вътрешното си Аз, т.е. моето Аз-проявление?

В днешно време много хора се чувстват дезориентирани, разпръснати и не могат да намерят връзка със себе си – как да се върнем към истинската си същност? Позитивността има доказано влияние върху развитието на нашето Аз-проявление, така че ще проучим как съзнателно да насочим ума си към положителните аспекти на всяко преживяване в живота ни, изследвайки и прилагайки процеси, чрез които отрицателните преживявания могат да бъдат трансформирани в положителни и произтичащи от това чувства на духовно щастие.

ТЕМА 5 (2024г.)

Беседа 5Духовните части на човешката конституция

В тази беседа, посветена главно на духовните светове, ние изследваме феномена на човешката духовна конституция. Нашата развита висша духовна структура се състои от три части – Дух Себе, Дух Живот и Човекът Дух. Човешките същества са в състояние да развият висшите си духовни тела, като работят върху себе си по вътрешен духовен път.

Висшите духовни тела могат да бъдат развити в продължение на множество животи и не загиват заедно с физическото тяло, а напротив, остават активни в духовните светове. Те ни дават ориентация към други души в процес на „изграждане на духовна общност“. Ще разгледаме принципите на тази възможност.

Практически семинар 5Духовна конституция на човека и ролята на обективността в изследването

Този семинар, който ще включва практически упражнения, ще задълбочи нашето разбиране на темите, обсъждани в беседата. Той е посветен главно на частта от човешката духовна конституция, която се нарича Духовно Аз. Ще разгледаме следните теми:

Изследване на фундаменталната роля на обективността в духовните научни изследвания.

Изследване на процесите, включени в трансформирането на нашите субективни преживявания в обективни.

Развиване на нагласа за пълна обективност. Осъзнаване на Духовния Аз.

ТЕМА 6 (2024г.)

Беседа 6Душевните части на човешката конституция

Тази лекция разглежда феномена на конституцията на човешката душа и нейното разделяне на три аспекта, т.е. Сетивната, Разсъдачната и Съзнателната част на душата. От тях частите на Сетивното и Съзнанието ще бъдат разгледани основно в беседата.

Всяка част от душата представлява специфични душевни качества. „Съзнаващата“ част е „отговорна“ за нашите инстинкти, безпокойство, страхове, гняв и други подсъзнателни „животински“ емоции. Ще бъде изследвана връзката между съответните заболявания и нашата душа. Ще разгледаме въпроса: Как можем да поддържаме и хармонизираме душата си?

Позволявайки на истината и доброто да обитават и живеят в нас, ние се издигаме над Сетивната душа. Това, което душата носи в себе си като истина и добро, е безсмъртно и вечно сияещо. Тази част от душата се нарича душа на съзнанието.

Практически семинар 6Как мога да постигна равновесие и баланс на душата?

Този семинар, който ще включва практически упражнения, ще задълбочи нашето разбиране на темите, обсъждани в беседата. По пътя на вътрешно развитие осъзнаваме колко животът ни е пълен със смущения и привличания, които ни дърпат в различни посоки всеки ден.

Как да намеря духовен център на тежестта, който ми дава сила и увереност и ме подкрепя в поддържането на стабилен баланс на вътрешно равновесие и хармония?

Как вътрешният баланс между моята душа и духовните сили внася хармония в отношенията между моя интелект, чувства и морал?

В този семинар ще проучим как можем да развием равновесие на душата, духовно вдъхновено настроение, което ни позволява да работим безопасно и ефективно в света.

ТЕМА 7 (2024г.)

Беседа 7Механика на ума

В тази лекция, посветена основно на областта на нашите мисловни процеси („низшата“ духовна сфера), ще разгледаме функциите на интелектуалната част на душата (менталните процеси) и как тя се влияе от ежедневните ни дейности. Нашето мислене се осъществява в така наречената интелектуална част на нашата душа, която може да се разбира като вид „сцена“, където съществата на мислите могат да „се появят и действат“.

Интелектуалната част на душата има способността да получава мисловно съдържание и е възприемчива към по-високо възприятие. Връзката между интелектуалния ум и духовното прозрение се активира от правилно формулиран изследователски въпрос, но за да получим ясен отговор от духовните светове, трябва да осигурим „състояние на ума без съдържание“, т.е. така наречения „празен ум“. лишен от мисли, желания, образи, пристрастия и предубеждения. Постигането на празния ум е важна стъпка в нашето вътрешно развитие и основно изискване за изследване на духовната наука.

Практически семинар 7“Празен ум” и различните нива на мислене

В този семинар ще работим с практически упражнения, за да задълбочим темите, разгледани в беседата. Ще проучим следните аспекти:

Къде се „намират“ нашите мисли?

Как усещаме разликата между активността на мисленето и съдържанието на това мислене?

Защо за повечето от нас наблюдението на собственото ни мислене по време на процеса на мислене е трудно и дори може да се опише като „изключително състояние“?

Ще изследваме и въпроса как можем да развием способността да не мислим нищо и ще практикуваме и изследваме как да постигнем състояние на ума, което няма съдържание.

За записване и повече информация: Тома Томов 0888 77 6535, tomovtoma@abv.bg