Логика на сърцето с Марк Гринголс – Януари 2023

На 13 и 14 Януари 2023г. в София ще се проведе семинар по „Логика на сърцето“ с Марк Гринголс в (Израел). Този метод е създаден преди 30 години от Армен Тоугу (Германия)  и и базиран върху антропософията, най-вече книгата на Рудолф Щайнер „Как се постигат познания за висшите светове“.

„Логика на сърцето“ позволява да се решат практически задачи от външния живот, разкривайки вътрешния им дълбок смисъл. Това е една реално възможна практика за всяка една търсеща човешка душа. Тя е написана на езика на свободната воля, изхождайки от Аз-а.

Програма:

13 Януари, Петък 18-20ч.:
• Кръг за запознанство
• Лекция
• Въпроси към лекцията и набор от въпроси за практическа работа

14 Януари, Събота 10-13 ч./16-19 ч.:
• Практическа работа с методи на Heart Logic с въпроси на участниците

Марк Гринголс е ученик на Армен Тоугу и блестящ преподавател. Изучава и преподава методи на „Логиката на сърцето“ от 2013 г. През  2015г. става един от основателите на група “Терапевтикум“ в Израел. Организира семинари по Съзерцателен диалог, развиващ Аз-а в Израел 2015г., Щутгард 2016-2017г. Участва в „Седмицата на мира“ в Естернщайн 2018-2019 г., Ереван 2022г. Организатор е на международна онлайн школа за изучаване методите на Логика на сърцето от април 2020г., школа в която има и българско участие.

Марк Гринголс: „Методът за изолиране на чувствата е като това нощно пробуждане на Аза в духа. Това е активна волева стъпка на индивидуалността, която издига душата си до Духа, уплътнявайки изолираното във външното, до образ, до форма. Ражда се въпрос – кой ме води от жизнените събития към причините за тях? Аз пристъпвам към съзерцателен диалог, аз срещам тези, които могат да ми отговорят на тези въпроси.“

Логика на сърцето очаква и нови участници, готови за съзнателна работа със своя Аз.

За повече информация и записвания: Красимира Калчева – 0878 90 93 12, Цвета Мишкова – 0882 95 35 50.