Първи стъпки на Логика на сърцето в България

На 11-12 Ноември 2022г. в София се проведе първи семинар по „Логика на сърцето“ с водещ – Марк Гринголс от Израел. Ето какво споделя той за срещата ни в тези два дни:

Скъпи приятели, бих искал да ви споделя моите впечатления от двудневния семинар за запознаване с методите на Логиката на сърцето, който проведох в България на 11 – 12 Ноември. Да ви разкажа за пълноценното време, което прекарах тук и как Ноември в София може да е топъл от срещите с хора. Участниците бяха от различни възрасти –  имаше антропософи с над 30 годишен опит, млади хора, които за първи път идват на такава среща. Събра ги интересът към Логика на сърцето (метод, проектиран от Армен Тоугу, Германия).

Какво представлява Логика на сърцето?

Ето един пример за ситуация:

Човек идва с чувство, което го измъчва и не му дава покой. Това е дългогодишен проблем и е много трудно, почти невъзможно да бъде решен. Може би е заложен в кармата. Пречи му да възприеме живота в неговата цялост, потиска радостта от битието. Човекът разбира, че е необходимо това да се реши веднъж завинаги, но той не може да опише подробностите на проблема с думи, особено в присъствието на непознати, които вижда за първи път.

В нашата първа среща в София методите на Логиката на сърцето помогнаха да се балансира тази душевна болка чрез активността на индивидуалността на човека. Това се случи на семинара „тук и сега“. А изправянето пред себе си изисква смелост. Хората, които дойдоха на семинара в „Светлик“, са смели хора:

– работихме с цвят, отделяйки на хартия това, което е скрито дълбоко в душата

– някои описаха с думи, без лични подробности и ненужна информация, нещо невидимо преди, дълбоко вътрешно, което е затруднявало дишането свободно.

И се получи! Беше магия, която се случваше точно пред очите ми. Но това е реалност  –  Пробуждане за мисленето на сърцето.

Ето и няколко впечатления от участници:

Радвам се, че чрез този семинар видях едно от практическите приложения на антропософията. Смятам, че отработването на собствените чувства и емоции е не по-малко важно от развиването и контрола над мислите ни. 4-5 дена след семинара все още част от едно силно мое чувство е заменена с вътрешно спокойствие, в резултат от прилагане на метода за отделянето. Макар и с антропософска теоретична обосновка, някои от споменатите методи могат да се упражняват и от хора без познания в антропософията. Това вътрешно усилие, упражнявано многократно, вярвам че може само да допринесе за себеразвитието на човек и да го приближи до разбирането за „мислещото сърце“

Беше интересно, всъщност не знам защо…но усетих как без да съм очаквала се сблъсквам с истината – водейки вътрешен разговор, слушайки диалога между другите по време на упражненията.

За мен  участието ми в семинара „Логика на сърцето“ с Марк Гринголц беше откровение. Това е превръщане на антропософският път на познание в практика. Антропософските знания, приложени в живота, ни дават решения за справянето със земните ни дела. Търсенето и намирането на отговорите на важни въпроси от житейската ни съдба е безценна помощ. Чрез методите, които се прилагат в „Логика на сърцето“ стигаме до истината, до истинското познание за себе си и за света. Благодарност към Марк Гринголс и към всички, които участваха в семинара!

Методите на Логика на сърцето очакват в своя Български дом в София хора с отворено сърце и решимост към практическо себе познание, в група на съмишленици.