ПРОГРАМА: Курс по изследване на Духовната наука с Инеса Бурдих

Курсът „Изследвания в Духовната наука“ се състои от седем теми, всяка от които включва беседа и практически семинари. Курсът обикновено се провежда в рамките на седем уикенда – лично или онлайн.

Моля, обърнете внимание: Всички разговори и семинари се основават на нашите преки свръхсетивни наблюдения на много хора в продължение на години. Сесиите са както следва.

РАБОТЕН ЕЗИК НА КУРСА Е АНГЛИЙСКИ.

ТЕМА 1 (27-28.01.2023)

Беседа 1Медитацията като път за духовно развитие и като метод за изследване на духовната наука

Медитацията става все по-популярна тема напоследък, но се описва и прилага по много различни начини. И така, какво е това? В този разговор ще изследваме медитацията като начин да подхранваме и тренираме душата си по подобен начин, по който храната и физическите упражнения са ежедневна необходимост за нас.

Освен това ще научите, че медитацията може да се използва и като инструмент за духовно изследване в широк спектър от области.

Фокусирането върху вътрешен основен въпрос е първи аспект в духовното изследване и създаването на ясно вътрешно пространство без съдържание е решаващо изискване за него. Постигането на тези аспекти дава на висшите светове възможността да предоставят ясни прозрения относно темата на изследването.

Практически семинар 1Как да контролирате мислите си

В семинара ще открием и приложим практически упражнения, за да задълбочим темата на разговора. Това ще бъде пространство за изследване на стойността и практиката на медитацията като обучение и като изследователски процес. Обхванатите теми включват следното.

Преживяване и изследване на неуловими мисли;

Упражняване на концентрация на мислите;

Изследване на чувствата на стабилност и увереност.

ТЕМА 2 (24-25.03.2023)

Беседа 2 Етерното царство (жизнените сили) в човешките същества и в природата

В тази лекция, посветена главно на Етерното царство, ще разгледаме функциите на нашето „жизнено тяло“ (наричано още нашето етерно тяло) и как то се влияе от ежедневните ни дейности.

Как изглежда етерното тяло в човека и в природата от свръхсетивна (нефизическа) гледна точка?

Как се променя нашето етерно тяло с възрастта или след специфични лечения или заболявания?

Кои са четирите различни вида етер?

Как можем да ги преживеем в живота си?

Как можем да развием нашето етерно тяло?

Как се появяват зависимостите от духовна гледна точка?

Практически семинар 2 Как мога да придобия самоконтрол?

Този семинар, който включва и практически упражнения, има за цел да задълбочи темите на разговора.

Как да се обуча да контролирам действията и волята си?

Как да разкрия и изследвам вътрешния стремеж да стана по-активен?

Как да осъзная по-добре собственото си етерно тяло?

Как мога да внеса принципа на ритъма в живота си и защо е толкова важен?

Как да започна нова учебна програма за самообучение и да разпределя определено време за ежедневна медитация?

ТЕМА 3  (2-3.06.2023)

Беседа 3Астралното царство (емоционални сили) в човешките същества и в природата

В тези дни на материализъм и интелектуализъм на чувствата ни често се придава малко значение. И все пак все повече се признава, че те играят значителна роля за нашето благосъстояние и, което е много важно, нашето телесно здраве.

Тази беседа е посветена главно на областта на нашите чувства и емоции (наричана още астрално тяло) и темите, които ще бъдат разгледани, включват следното.

Как изглежда астралното тяло на човека от свръхсетивна гледна точка? Как се променя с възрастта или болестта, вашата професия и т.н.?

Как астралното тяло може да бъде повлияно от нашите биографични ситуации, обичайни ежедневни дейности и негативни духовни влияния, дори и да не се възприемат директно?

Как да се обуча да контролирам чувствата си? Как да осъзная по-добре собственото си астрално тяло?

Как мога да успокоя душата си и да поддържам тази тишина и спокойствие?

Практически семинар 3Как да овладея чувствата си и да науча ключовата роля на “тишината” в този процес?

В този семинар ще научим практически упражнения за задълбочаване на съдържанието на беседата.

Къде се „намират“ чувствата ми?

Как мога да се обуча да контролирам чувствата си?

Изживяване и изследване на чувства на повишено ликуване и дълбока тъга.

Изследване на усещането за вътрешна тишина.

Защо Рудолф Щайнер смята, че пълното спокойствие в душата е първото ниво на висше посвещение?

ТЕМА 4 (13-14.10.2023)

Беседа 4Измерения на чувството за себе си (Аз-проявление) и връзката му със свръхчувствителността.

В нашето индивидуално духовно пътуване ние си задаваме отново и отново основния въпрос: „Кой съм аз?“ Мистерията на Аз-а е най-голямата енигма на нашето съществуване. То се въплъщава в долните ни тела и се проявява там. В тази беседа ще обсъдим проблемите на проявлението на „Аз”, т.е. „чувството за себе си”, наричано още нашето Аз-тяло или Аз-носител.

Укрепването на Аз-проявлението се счита за силно лекарство срещу много психични разстройства и други заболявания и е в основата на всяка духовна работа. Аспектите на укрепването на нашето „Аз“ и корелациите между силното Аз-проявление и нашето здраве и болести ще бъдат изследвани на примера на свръхчувствителността. Днес свръхчувствителността е все по-често срещано явление. Хората със свръхчувствителност имат различна свръхчувствителна конституция и като част от тази лекция ще изследваме генезиса на свръхчувствителността и начините за повишаване на личната устойчивост за преодоляването й.

Практически семинар 4Как мога да осъзная силата на собственото си Аз-проявление?

В семинара ще научим практически упражнения за задълбочаване на темите на разговора.

Дали съм „господарят на къщата си“?

Как мога да укрепя вътрешното си Аз, т.е. моето Аз-проявление?

В днешно време много хора се чувстват дезориентирани, разпръснати и не могат да намерят връзка със себе си – как да се върнем към истинската си същност? Позитивността има доказано влияние върху развитието на нашето Аз-проявление, така че ще проучим как съзнателно да насочим ума си към положителните аспекти на всяко преживяване в живота ни, изследвайки и прилагайки процеси, чрез които отрицателните преживявания могат да бъдат трансформирани в положителни и произтичащи от това чувства на духовно щастие.

ТЕМА 5 (2024г.)

Беседа 5Духовните части на човешката конституция

В тази беседа, посветена главно на духовните светове, ние изследваме феномена на човешката духовна конституция. Нашата развита висша духовна структура се състои от три части – Дух Себе, Дух Живот и Човекът Дух. Човешките същества са в състояние да развият висшите си духовни тела, като работят върху себе си по вътрешен духовен път.

Висшите духовни тела могат да бъдат развити в продължение на множество животи и не загиват заедно с физическото тяло, а напротив, остават активни в духовните светове. Те ни дават ориентация към други души в процес на „изграждане на духовна общност“. Ще разгледаме принципите на тази възможност.

Практически семинар 5Духовна конституция на човека и ролята на обективността в изследването

Този семинар, който ще включва практически упражнения, ще задълбочи нашето разбиране на темите, обсъждани в беседата. Той е посветен главно на частта от човешката духовна конституция, която се нарича Духовно Аз. Ще разгледаме следните теми:

Изследване на фундаменталната роля на обективността в духовните научни изследвания.

Изследване на процесите, включени в трансформирането на нашите субективни преживявания в обективни.

Развиване на нагласа за пълна обективност. Осъзнаване на Духовния Аз.

ТЕМА 6 (2024г.)

Беседа 6Душевните части на човешката конституция

Тази лекция разглежда феномена на конституцията на човешката душа и нейното разделяне на три аспекта, т.е. Сетивната, Разсъдачната и Съзнателната част на душата. От тях частите на Сетивното и Съзнанието ще бъдат разгледани основно в беседата.

Всяка част от душата представлява специфични душевни качества. „Съзнаващата“ част е „отговорна“ за нашите инстинкти, безпокойство, страхове, гняв и други подсъзнателни „животински“ емоции. Ще бъде изследвана връзката между съответните заболявания и нашата душа. Ще разгледаме въпроса: Как можем да поддържаме и хармонизираме душата си?

Позволявайки на истината и доброто да обитават и живеят в нас, ние се издигаме над Сетивната душа. Това, което душата носи в себе си като истина и добро, е безсмъртно и вечно сияещо. Тази част от душата се нарича душа на съзнанието.

Практически семинар 6Как мога да постигна равновесие и баланс на душата?

Този семинар, който ще включва практически упражнения, ще задълбочи нашето разбиране на темите, обсъждани в беседата. По пътя на вътрешно развитие осъзнаваме колко животът ни е пълен със смущения и привличания, които ни дърпат в различни посоки всеки ден.

Как да намеря духовен център на тежестта, който ми дава сила и увереност и ме подкрепя в поддържането на стабилен баланс на вътрешно равновесие и хармония?

Как вътрешният баланс между моята душа и духовните сили внася хармония в отношенията между моя интелект, чувства и морал?

В този семинар ще проучим как можем да развием равновесие на душата, духовно вдъхновено настроение, което ни позволява да работим безопасно и ефективно в света.

ТЕМА 7 (2024г.)

Беседа 7Механика на ума

В тази лекция, посветена основно на областта на нашите мисловни процеси („низшата“ духовна сфера), ще разгледаме функциите на интелектуалната част на душата (менталните процеси) и как тя се влияе от ежедневните ни дейности. Нашето мислене се осъществява в така наречената интелектуална част на нашата душа, която може да се разбира като вид „сцена“, където съществата на мислите могат да „се появят и действат“.

Интелектуалната част на душата има способността да получава мисловно съдържание и е възприемчива към по-високо възприятие. Връзката между интелектуалния ум и духовното прозрение се активира от правилно формулиран изследователски въпрос, но за да получим ясен отговор от духовните светове, трябва да осигурим „състояние на ума без съдържание“, т.е. така наречения „празен ум“. лишен от мисли, желания, образи, пристрастия и предубеждения. Постигането на празния ум е важна стъпка в нашето вътрешно развитие и основно изискване за изследване на духовната наука.

Практически семинар 7“Празен ум” и различните нива на мислене

В този семинар ще работим с практически упражнения, за да задълбочим темите, разгледани в беседата. Ще проучим следните аспекти:

Къде се „намират“ нашите мисли?

Как усещаме разликата между активността на мисленето и съдържанието на това мислене?

Защо за повечето от нас наблюдението на собственото ни мислене по време на процеса на мислене е трудно и дори може да се опише като „изключително състояние“?

Ще изследваме и въпроса как можем да развием способността да не мислим нищо и ще практикуваме и изследваме как да постигнем състояние на ума, което няма съдържание.

За записване и повече информация: Тома Томов 0888 77 6535, tomovtoma@abv.bg

Логика на сърцето – Лекция и практически въвеждащ семинар с Марк Грингольц

Марк Грингольц: „Скъпи български приятели, преди повече от сто години антропософията на Рудолф Щайнер дава импулси на индивидуалното посвещение във волята. Преди четвърт век методите на Логиката на сърцето, създадени от Армен Тиугу ​​(Германия) оживяват тези антропософски пътища за посвещение на волята, описани стъпка по стъпка. И ето – вече сме готови да се срещнем с вас!“

Скъпи приятели, каним ви на Практически въвеждащ семинар „Логика на сърцето“ с Марк Грингольц (Израел).  Марк Грингольц е ученик на Армен Тиугу и блестящ преподавател. Изучава и преподава методи на „Логиката на сърцето“ от 2013 г., участва и организатора курсове, семинари и води международна Школа по „Логиката на сърцето“ (онлайн, всяка събота), включително и с българско участие. Част от българската аудитория имаше възможност да се срещне в онлайн представяне на метода още Януари 2021г.

ПРОГРАМА на семинара

4 Ноември, Петък, 20:00ч.

Онлайн среща с Марк Грингольц преди пътуването му за България: Логика на сърцето в България лекция, въпроси, разговори на общи теми

Връзка за срещата: Щракнете ТУК

11 Ноември, Петък 18-21ч.:

  • Кръг за запознанство
  • Въвеждаща лекция за логиката на сърцето
  • Въпроси към лекцията и набор от въпроси за практическа работа

12 Ноември, Събота 10-13 ч./16-19 ч.:

  • Практическа работа с методи на Heart Logic с въпроси на участниците

Важно уточнение: Въвеждащият семинар е подходящ за всеки.Участието е практическо, като основният акцент ще бъде върху практиката за подчертаване на чувствата – работа с цвят/участие в дискусия. Възможно е да се използват методите на интуитивната драма и/или съзерцателния диалог с духовния свят.

Допълнителна информация:

Участието се заплаща – за целия семинар: 100 лв. / само за лекцията: 30 лв.

За записване и организационни въпроси, може да свържете се с:

Красимира Калчева – 0878 90 93 12, Цвета Мишкова – 0882 95 35 50.

„Ето моята тайна. Много е проста: истински се вижда само със сърцето. Същественото е невидимо за очите.“
Малкият Принц на Антоан дьо Сент-Екзюпери

Основни положения на метода „Логика на сърцето“ са представени в една Лекция на Армен Тиугу, изнесена на 15 октомври 2008 г. за логиката на сърцето, алхимията на чувствата, неутрализирането на симпатията и антипатията, лечебното действие на осъзнатата безпристрастност и същността на апатията:

„Логика на сърцето като понятие се среща при Рудолф Щайнер, но нека да се попитаме какво може да се разбира под това “логика на сърцето”? Знаем, че има логика на мисленето, тя се основава на четирите закона на Аристотел; тези закони дори може би повечето от присъстващите не знаят, но – въпреки това – според тези закони мислим логично. Дори не забелязваме, че ги използваме, но ако не ги използвахме, нямаше да имаме логични разсъждения, нямаше да имаме правилни заключения. Тоест, законите на логиката на мисленето ни позволяват да стигнем до правилните изводи. Но от живота е известно, че често логично правилните заключения често не са верни….“

Цялата лекция може да прочетете ТУК, преведена и публикувана от Георги Календеров.

Курс по изследване на Духовната наука с Инеса Бурдих

Имаме удоволствието да ви представим курс за личностно развитие, базиран на учението на Рудолф Щайнер, който е посветил значителна част от работата си на индивидуалното духовно развитие чрез упражнения за медитация. Всъщност цялата парадигма на духовната наука или Антропософията на Щайнер е не само откровение за духовни възприятия, но и призив към нас да тръгнем по личен път на вътрешно развитие, жизненоважна предпоставка за изпълнение на нашата мисия тук на Земята.

Пътят на личностно развитие, основан на Духовната наука, представен в този курс, ще се съсредоточи върху укрепването на вашето „Аз“ (вашето усещане за Аз) като основа на всяка духовна работа. Ще научите подходи за все по-голямо фокусиране на мисленето си, пречистване и усъвършенстване на живота на чувствата и укрепване на волята ви.

Защо да тръгнем по духовен път?

Курсът предлага преглед на основите на Антропософската „Духовна наука“, която може да се преживее като нещо, което подхранва вътрешния живот, подкрепя творчеството и помага на участниците да служат на света.

Основните цели на курса са:

  • Изучаване и задълбочаване на основните аспекти на духовната наука, нейните прозрения и методи.
  • Да се ​​научим как да постигнем по-високо ниво на осъзнаване и овладяване на нашия вътрешен душевен-духовен живот.
  • Насърчаване на морално развитие и обогатяване на живота на душата въз основа на основно разбиране за Висшите (духовни) светове и връзката на човека с тях.
  • Да се ​​научим как да внесем положителен и подкрепящ свръхсетивен принос към духовното и морално развитие на света.
  • Научаване как да се провеждат ефективни емпирични изследвания в свръхсетивните сфери.

Как работят изследванията в духовната наука?

Първият кръг от сесии в курса „Изследвания в Духовната наука“ се фокусира върху изследването на себе си и нашата свръхсетивна конституция. Това е първата стъпка в духовната диагностика, чрез която се научаваме да задълбочаваме разбирането си за основните аспекти на нашата вътрешна душа и духовен живот. Във всяка сесия ще изпълняваме медитативни упражнения, задълбочени на свой ред чрез изучаване на най-ефективните изследователски нагласи и разбиране как да постигнем по-високо ниво на осъзнаване на нашия вътрешен живот.

Курсът се провежда чрез формата на съвместно медитативно обучение и изследване.

Ще се ръководим от различни въпроси като:

Как мога да започна да извършвам духовно изследване?

Какви са духовно приемливите изследователски методи, използвани в „Духовната наука“?

Каква е връзката между изследването и медитацията?

Как е възможно субективното медитативно преживяване от първо лице да се превърне в обективно?

Стартирал през 2018 г., този курс беше успешно представен в цяла Европа, често придружен от артистичен принос като класическа музика, поезия, евритмия, гимнастика Bothmer, пеене и рисуване. Такива подхранващи душата артистични “интермецца”, пренесени в предишни курсове от талантливи и ентусиазирани участници, са приветствани от сърце във всички курсове на Инеса.

Какво е съдържанието на курса „Изследвания в Духовната наука“?

Курсът „Изследвания в Духовната наука“ се състои от седем теми, всяка от които включва беседа и практически семинари. Курсът обикновено се провежда в рамките на седем уикенда – лично или онлайн.

Моля, обърнете внимание: Всички разговори и семинари се основават на нашите преки свръхсетивни наблюдения на много хора в продължение на години. Сесиите са както следва.

РАБОТЕН ЕЗИК НА КУРСА Е АНГЛИЙСКИ.

Тема 1 (27-28.01.2023) 

Петъчна беседа – 27 Януари 2023 г.: Медитацията като път за духовно развитие и като метод за изследване на духовната наука

Медитацията става все по-популярна тема напоследък, но се описва и прилага по много различни начини. И така, какво е това? В този разговор ще изследваме медитацията като начин да подхранваме и тренираме душата си по подобен начин, по който храната и физическите упражнения са ежедневна необходимост за нас.

Освен това ще научите, че медитацията може да се използва и като инструмент за духовно изследване в широк спектър от области.

Фокусирането върху вътрешен основен въпрос е първи аспект в духовното изследване и създаването на ясно вътрешно пространство без съдържание е решаващо изискване за него. Постигането на тези аспекти дава на висшите светове възможността да предоставят ясни прозрения относно темата на изследването.

Такса: 15лв.

Практически семинар в събота  – 28 Януари 2023 г.: Как да контролирате мислите си

В семинара ще открием и приложим практически упражнения, за да задълбочим темата на разговора. Това ще бъде пространство за изследване на стойността и практиката на медитацията като обучение и като изследователски процес. Обхванатите теми включват следното.

Преживяване и изследване на неуловими мисли;

Упражняване на концентрация на мислите;

Изследване на чувствата на стабилност и увереност.

Такса: 200 лв.

ЦЯЛАТА ПРОГРАМА НА КУРСА – ТУК

За записване и повече информация: Тома Томов 0888 77 6535, tomovtoma@abv.bg

За лектора:

Инеса Бурдих е дипломиран физик, след което се впуска в международна бизнес кариера, продължаваща две десетилетия. Първата й страст е шахът. Била е професионален шахматист и треньор по шах. Инеса практикува медитация през целия си живот от много ранна възраст. Заедно със съпруга си тя основава изследователската компания “Applied Spiritual Research” в Германия. Основните й области на дейност са:

1. Свръхсетивни изследвания в разработването и производството на лекарства на базата на имел; изследване на духовните източници, които стоят зад болестите, особено онкологичните и психиатричните заболявания, както и други

2. Консултиране на организации и лица, извършване на духовен одит на сгради и места.

3. Семинари и беседи за изследвания в духовната наука, и методите на свръхсетивното възприятие и техните приложения.

4. Инициативи:

· Силата на Светлината на Христос – медитация за Земята и всички същества.

· Живи връзки – конференции по Антропософска медитация и видео канал.

· Познание за Висшите светове – медитация за млади хора.“

Изследванията и знанията в тази област се основават на Антропософията, която Рудолф Щайнер (1861 – 1925) основава като система от знания, както и наука и медитативна практика за постигане на такива знания.

Интернет страница на Инесса Бурдих.