Арт-терапия с Гога Джапаридзе – втори модул, Февруари 2023

Скъпи приятели, на 3-5 Февруари 2023г. в София е се проведе втори модул от двугодишния семинар по Арт-терапия с Гога Джапаридзе.

Гога Джапаридзе е художник и арт-терапевт от Тбилиси (Грузия)  с богат опит в терапевтичната работа с деца и възрастни. Завършил колеж по изкуствата, художествена академия, обучение по арт-терапия в психиатричната клиника в Тбилиси, практика в Художествената школа в Дорнах, той е отдаден на изкуството и трасира пътищата му към хората – като терапия и вдъхновение. В своята терапевтична и художествена работа поставя в основата Антропософията. Съществено за него е и проявяването на човека като творец, създаването на нови терапевтични похвати и подходи, водейки се от индивидуалните случаи.  

Трудният житейски път и творческите търсения създават у него силния импулс за работа с изкуството в полза на хората и обществото.

Основната насоченост на обучението е  арт-педагогика и терапия, обособена в две части – първа и втора година. Темите на модулите от първата година са посветени на по-доброто запознаване с областта на изкуството чрез теоретични и практически упражнения. През втората година заниманията вече ще имат по-скоро терапевтичен характер, с акцент върху общите терапевтични подходи чрез изкуствата. Ще се проучат и принципите на разглеждане на работата с пациентите в контекста на диагностиката. През всяка от двете  години се предвиждат по 4 модула – пролет, лято, есен, зима.

Стартирахме първия модул през октомври с група от педагози, терапевти, художници и хора, работещи с деца. Той беше посветен на Кръгът от цветове, феноменът светлина и тъмнина, духовните свойства на цветовете, полярни и съседни цветове, цветовите комбинации, практически и теоретични дискусии.

Теми на предстоящия Зимен модул:

Запознаване и обсъждане на задачите, получени в предишния блок. Цветни акорди и работа по техните схеми, работилници за работа с акварели,  с мокра техника, запознаване с образните и сияещи цветове. Ще говорим за различни исторически епохи в контекста на изкуството.

За информация, записвания и потвърждение за участие: Цвета Мишкова – 0882 95 35 50, Красимира Калчева – 0878 90 93 12, svetlik.tpt@gmail.com

План на семинар Модул 2:

Петък, 3 Февруари

18:00 – 19:30ч.Приветствие, преглед на домашните работи
19:30 – 19:45 ч. Пауза
19:45 – 21:00ч.Упражнения по рисуване с акрилни бои, червено и зелено

Събота, 4 Февруари

10:00 – 11:30 ч.Упражнение «Цветни акорди»– двуглас, водни бои върху хартия.
11:30 – 12:00 ч.Пауза
12:00 – 14:00 ч.Продължение на темата «Цветни акорди» – триглас на  12-Цветно колело,  упражнения, водни бои върху хартия.
14:00 – 16:00 ч.Пауза
16:00 – 19:00 ч.Продължение на темата  «Цветни акорди»- четириглас, петглас и шестглас на 12-цветно колело, водни бои върху хартия.
19:00 – 20:30 ч.Упражнение с пастели, натюрморт по цветното колело на Гьоте  – от бяло към червено и от черно към зелено
20:30- 21:00ч.Участниците споделят впечатления си от работата с червено-зелените цветове (от петъка)

неделя, 3 Февруари

10:00 – 11:30 ч.  Тема: упражнения  «образни и светещи цветове»
11:30 – 12:00 ч. Пауза
12:30 –14:00ч.   Тема: «Как да изградим пейзажна композиция от снимка (с перспектива), в терапевтично – педагогическа последователност за тийнейджърска възраст»,  маслени пастели
14:00 – 16:00 ч.   Пауза
16:00 – 16:45 ч.   Преглед на работата на участниците
16:45 – 18:45 ч.  работа с глина, упражнения „моят съд“
18:45 – 19:00 ч.   пауза
19:00 – 21:00 ч.Представяне на изградени схеми и работа (по групи) на  пейзажна композиция от снимки.

Впечатления от семинара и пожелания на участниците за следващото обучение.